当前位置: 鼎浩诗词网 >> 古文翻译 >>新安吏翻译

新安吏翻译

古文翻译

kè háng xīn ān dào ,xuān hū wén diǎn bīng 。

客行新安道,喧呼闻点兵。

jiè wèn xīn ān lì :“xiàn xiǎo gèng wú dīng ?”

借问新安吏:“县小更无丁?”

“fǔ tiē zuó yè xià ,cì xuǎn zhōng nán háng 。”

“府帖昨夜下,次选中男行。”

“zhōng nán jué duǎn xiǎo ,hé yǐ shǒu wáng chéng ?”

“中男绝短小,何以守王城?”

féi nán yǒu mǔ sòng ,shòu nán dú líng pīng 。

肥男有母送,瘦男独伶俜。

bái shuǐ mù dōng liú ,qīng shān yóu kū shēng 。

白水暮东流,青山犹哭声。

“mò zì shǐ yǎn kū ,shōu rǔ lèi zòng héng 。

“莫自使眼枯,收汝泪纵横。

yǎn kū jí jiàn gǔ ,tiān dì zhōng wú qíng !

眼枯即见骨,天地终无情!

wǒ jun qǔ xiàng zhōu ,rì xī wàng qí píng 。

我军取相州,日夕望其平。

qǐ yì zéi nán liào ,guī jun1 xīng sàn yíng 。

岂意贼难料,归军星散营。

jiù liáng jìn gù lěi ,liàn zú yī jiù jīng 。

就粮近故垒,练卒依旧京。

jué háo bú dào shuǐ ,mù mǎ yì yì qīng 。

掘壕不到水,牧马役亦轻。

kuàng nǎi wáng shī shùn ,fǔ yǎng shèn fèn míng 。

况乃王师顺,抚养甚分明。

sòng háng wù qì xuè ,pú shè rú fù xiōng 。”

送行勿泣血,仆射如父兄。”

猜您喜欢
评论

欢迎 发表评论:

还没有评论